Matera, scomparsa 56enne: si è allontana da casa senza più rientrare